Ponad 60mln PLN kosztowała inwestycja związana z rozbudową zakładu.

W dniu 10 października 2014r. odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu dot. rozbudowy zakładu w Rudnie oraz 5-letnią działalność ZUOK RUDNO Sp. z o.o. Zakład w Rudnie odwiedziło tego dnia ponad stu zaproszonych gości wśród których byli między innymi : Senator RP Stanisław Gorczyca, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk, Marszałek naszego województwa Gustaw Marek Brzezin, burmistrzowie i wójtowie członkowie Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko’’, władze powiatu Ostróda, przedstawiciele Wykonawcy inwestycji oraz firm współpracujących z zakładem. Cała uroczystość rozpoczęła się od uroczystego przecięcia wstęgi przed nowo wybudowaną częścią zakładu po czym goście mieli możliwość zwiedzenia zakładu. Uroczysta konferencja odbyła się w hotelu Sajmino, były podziękowania, dyplomy, statuetki oraz okazjonalny tort.

Skip to content