Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby ZUOK RUDNO Sp. z o.o.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. rozpoczął realizację zadania pn.: „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby ZUOK RUDNO Sp. z o.o.”.

Zakres zadania obejmuje zakup i montaż naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Rudno w gminie Ostróda.

Zadanie realizowane jest do 29.12.2023r.

Koszt kwalifikowalny zadania: 138 123,89 zł, w tym:
w formie pożyczki – 124 311,50 zł (90%)
w formie dotacji – 13 812,39 zł (10%)

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Skip to content