09 listopada 2010 roku nastąpił rozruch sortera optoelektronicznego zakupionego w ramach zadania polegającego na „Automatyzacji procesu sortowania Odpadów poprzez zainstalowanie sortera w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie gm. Ostróda”.

Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym w postaci dotacji w wysokości 1.100.000 zł udzielonym przez Fundację EkoFundusz.Dzięki sorterowi nastąpi zwiększenie efektywności odzysku surowców wtórnych oraz poprawa ich jakości poprzez usprawnienie procesu rozdzielania i doczyszczania surowców wtórnych.

(zobacz galerię)

Skip to content