2018.01.11

Zapytanie ofertowe Nr 1/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozdrobnieniu (zmieleniu, cięciu) odpadów wielkogabarytowych zmagazynowanych na placu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywnie zebranych odpadów zielonych w Zakładzie w m. Rudno 17 gm. Ostróda, za pomocą własnego specjalistycznego urządzenia typu rozdrabniacz odpadów.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Umowa