2019.01.09

Zapytanie ofertowe Nr 1/2019

Wykonywanie zleconych przez Zamawiającego prac elektrycznych: bieżących napraw, usuwanie awarii, wykonywanie konserwacji, przeglądy, udział w modernizacjach.