Zapytanie ofertowe nr 1/2020

  1. Strona główna
  2. /
  3. Zapytania ofertowe
  4. /
  5. Zapytanie ofertowe nr 1/2020

2020.01.10

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Dostosowanie istniejących systemów monitoringu wizyjnego na obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. do wymogów wynikających z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2019, poz. 701) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019, poz.1755)”

Zapytanie Ofertowe

Opz

Oferta

Umowa powierzenia danych osobowych

Umowa Główna

Skip to content