2015.11.02

Zapytanie ofertowe nr.1

Budowa ujęcia wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Zbożne, gmina Morąg

Zapytanie ofertowe
Projekt budowlany-Załącznik nr.1
Decyzja pozwolenia na budowę-Załącznik nr.2
Projekt umowy-Załącznik nr.3
Oferta dla wykonawcy