2017.01.11

Zapytanie ofertowe Nr 1

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych w odpowiednim stanie technicznym