Zakup 50 sztuk nowych płyt drogowych do wykonania drogi wjazdowej na rekultywowaną kwaterę składowiska odpadów-kwatera nr II.

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Informacja dla Wykonawców

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią zapytania ofertowego płyty drogowe mają mieć wymiar min.300x130x15cm.Dopuszcza się złożenie oferty na płyty o większych wymiarach.W przypadku wyboru oferty płyt o większych wymiarach , Zamawiajacy w tym zakresie dokona stosownych zmian w umowie.

Wybór

Skip to content