2019.11.05

Zapytanie ofertowe nr 15/2019

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) w procesie odzysku i/lub recyklingu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Opz

Umowa powierzenia

Unieważnienie