Zapytanie ofertowe nr 16/2019

  1. Strona główna
  2. /
  3. Zapytania ofertowe
  4. /
  5. Zapytanie ofertowe nr 16/2019

2019.11.08

Zapytanie ofertowe nr 16/2019

Dostosowanie istniejących systemów monitoringu wizyjnego w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. do wymogów wynikających z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2019, poz. 701) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Zapytanie Ofertowe

Oferta

Umowa

Umowa na przetwarzanie danych

Skip to content