2017.10.20

Zapytanie ofertowe Nr 16

Przegląd i legalizacja ponowna 3 elektronicznych wag samochodowych zlokalizowanych na stacjach przeładunkowych w Iławie, Lipowcu i Półwsi.

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Warunkiem złożenia ważnej oferty jest złożenie zaparafowanej umowy .