Zapytanie ofertowe nr 17/2019

  1. Strona główna
  2. /
  3. Zapytania ofertowe
  4. /
  5. Zapytanie ofertowe nr 17/2019

2019.12.16

Zapytanie ofertowe nr 17/2019

„Dostosowanie istniejących systemów monitoringu wizyjnego w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. do wymogów wynikających z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2019, poz. 701) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.”

Zapytanie ofertowe

Opz

Formularz Ofertowy

Umowa Główna

UMowa powierzenia

Unieważnienie

Skip to content