Dostawa nowych rolek(krążników) i pierścieni gumowych do przenośników taśmowych na halę sortowni do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17,14-100 Ostróda

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Warunkiem złożenia ważnej oferty jest złożenie zaparfowanej umowy.

Skip to content