Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na opracowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni odcieków w Zakładzie w m. Rudno, Rudno 17, 14-100 Ostróda oraz opracowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej.

Zapytanie ofertowe

OPZ

Formularz ofertowy

Umowa

Odpowiedz na pytanie nr 1

Odpowiedz na pytanie nr 2

Odpowiedz na pytania nr 3 do 7

Unieważnienie

Skip to content