2020.02.07

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Dostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny programu wagowego na obiektach ZUOK RUDNO Sp. z o.o.

Zapytanie Ofertowe

Opz

Umowa

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznk nr 2 -Oferta

Załącznik 3 i 4

Zapytania i odpowiedzi