2016.09.30

Zapytanie ofertowe nr 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu prasy belującej (producent PAAL, Typ: PGS 5140)

Zapytanie ofertowe
Oferta
Umowa

UMOWA PO ZMIANACH-OSTATECZNA

Unieważnienie