2020.02.11

Zapytanie ofertowe nr 3/2020

Dostawa nowej taśmy do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Modyfikazja opz

Nowa Umowa

Wynik