2018.05.08

Zapytanie ofertowe Nr 4/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu prasy belującej (producent PAAL, Typ: PGS 5140, numer seryjny 29.721 rok produkcji 2008 r

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa