2016.10.05

Zapytanie ofertowe nr 4

Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2018 w łącznej ilości szacunkowej 50 000 litrów.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy-Załącznik nr 2
Oświadczenie-Załącznik nr 3
Umowa-Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie