Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. eksploatacji złoża piasku ze żwirem kat. C1 zlokalizowanego w granicach działek ewidencyjnych nr 66/11 i 66/12, obręb Rudno, gmina Ostróda

Zapytanie ofertowe

Formlurz Ofertowy

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Postanowienie Wójta Gminy Ostróda w sprawie Raportu

Opz

UMOWA

Oświadczenie

Pytania i Odpowiedzi

Skip to content