Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 01.11.2018r do 31.12.2019 w łącznej ilości szacunkowej 32 000 litrów.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opz

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o cysternie

Załącznik nr 4 Umowa

Dla ważności złożonej oferty , wykonawca jest zobligowany do złożenia zaparafowanej umowy wraz z załącznikiem nr 2 i 3 .

Rozstrzygnięcie

Skip to content