2019.08.21

Zapytanie ofertowe nr 8/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu prasy belującej Producent: PAAL, Typ: PGS 5140

Zapytanie Ofertowe

Opz

Umowa

Oferta

Unieważnienie