Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dwóch wiat wraz z infrastrukturą, funkcja – obiekty pomocnicze, przeładunek opadów"

Ofertę wraz z dokumentacją nalezy złożyć pod rygorem niewazności pisemnie na adres: Biuro Zakładu Unieszkodliwinia Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z  o.o. ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda
Skip to content