2017.07.25

Zapytanie ofertowe Nr 9

Usługa polegająca na rozdrobnieniu (zmieleniu, cięciu) odpadów wielkogabarytowych zmagazynowanych na placu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywnie zebranych odpadów zielonych w Zakładzie w m. Rudno 17 gm. Ostróda, za pomocą własnego specjalistycznego urządzenia typu rozdrabniacz odpadów

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Zapytanie ofertowe po zmianie terminu realizacji

Wybór oferty