Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w dziewięciu aptekach na terenie Ostródy, Samborowa i Dąbrówna prowadzi zbiórkę przeterminowanych leków. Dotychczas do specjalnych pojemników od ZUOK RUDNO zebraliśmy ponad 135 kilogramów tego typu odpadów.

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w dziewięciu aptekach, które przystąpiły do naszej akcji, postawił specjalne pojemniki na przeterminowane leki. W trosce o zdrowie naszych klientów zachęcamy wszystkich do udziału w naszej akcji. Dotychczas zebraliśmy ponad 135 kg przeterminowanych leków.

TUTAJ PROWADZIMY ZBIÓRKI

  • Apteka Centrum w Ostródzie
  • Apteka Panaceum w Ostródzie
  • Apteka Aqua w Ostródzie
  • Apteka Błękitna w Ostródzie
  • Apteka Pod Koroną w Ostródzie
  • Apteka Słoneczna w Ostródzie
  • Apteka Na Wzgórzu w Ostródzie
  • Apteka w Samborowie
  • Apteka Eliksir w Dąbrównie

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów.

WAŻNE!

Prosimy nigdy nie wrzucać leków do toalety. Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, zaś ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

Skip to content