Akcja zbierania plastikowych nakrętek, której organizatorem jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., powoli dobiega końca. Trwająca od listopada 2010 roku zbiórka potrwa do 30 kwietnia.

Do tej pory zebraliśmy ponad 5,5 tony plastikowych nakrętek.

Nowoczesny telewizor, który na pewno będzie cenną pomocą dydaktyczną, jest nagrodą główną w naszym konkursie ekologicznym „Zbieramy plastikowe nakrętki”. O zwycięstwo w naszej ekozabawie rywalizuje 49 szkół podstawowych z terenu 19 samorządów zrzeszonych w Związku Gmin „Czyste Środowisko”. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu.

Na kilkanaście dni przed zakończeniem akcji rośnie góra nakrętek zgromadzonych w naszym zakładzie w Rudnie. Nasi pracownicy zgromadzili już ponad 5600 kilogramów plastikowych nakrętek. W klasyfikacji szkół najwyżej plasuje się SP 2 Ostróda, której uczniowie zebrali 605 kg, przed ostródzką „jedynką” 476 kg i SP Królikowo – 437 kg.

Jak już wspomnieliśmy nagrodą główną jest nowoczesny telewizor, a zdobywca drugiego miejsca otrzyma cyfrowy aparat fotograficzny, a trzecią nagrodą jest radiomagnetofon. W naszym konkursie każda szkoła ma szansę na zajęcie wysokiego miejsca i zdobycia nagrody, ponieważ kilogramy zebranych nakrętek będą przeliczane na liczbę uczniów z danej szkoły.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 31 maja.

Skip to content