Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie w kilkudziesięciu miejscowościach powiatu ostródzkiego prowadził wiosenną zbiórkę elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych. Nasza bezpłatna akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych klientów.

Elektrośmieci to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji.

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. wyszedł naprzeciw potrzebom swoich klientów i w kwietniu bezpłatnie odbierał wszystkie elektrośmieci. Akcja swoim zasięgiem objęła kilkadziesiąt miejscowości w powiecie ostródzkim. W sumie zebraliśmy ponad 2 tony tego rodzaju odpadów. W tym samym czasie ZUOK RUDNO prowadził zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (to wszelkiego rodzaju odpady o wymiarach uniemożliwiających lub utrudniających ich gromadzenie w pojemnikach do zbiórki odpadów np. meble, sprzęt AGD itp.). Tak zwanej „gabarytówki” od naszych klientów odebraliśmy ponad 13 ton.

Wszystkim naszym klientom dziękujemy za współpracę w trosce o czystość naszego środowiska naturalnego.

Skip to content