Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza w Olsztynku – odwiedziny

17 listopada .2023 r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. odbyło się spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza w Olsztynku Celem spotkania było zwiedzenie całego terenu Zakładu wraz z Halą Sortowni oraz Kwaterami Składowiska. Uczniowie z klas o profilu Technik Logistyk mieli możliwość zapoznać się w praktyce z tematem odpadów oraz postępowaniem przy transporcie surowców wtórnych. Na wszelkie pytania odpowiadał Dyrektor zakładu Pan Tomasz Klimecki. Na zakończenie wizyty młodzież wraz z opiekunami otrzymała od Zakładu drobne upominki. Wycieczkę oprowadzał Kierownik Działu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Pan Krzysztof Maciejkowicz oraz Kierownik Składowiska Pan Jan Jurgielewicz.

Skip to content