Zmiana adresu biura spółki Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

2017.11.28

Zmiana adresu biura spółki Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy o zmianie adresu biura spółki Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. od 02.01.2018. Szczegóły w Ogłoszeniu.
Ogłoszenie