Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. laureatem tytułu EKO JAKOŚC ROKU 2012.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. został Laureatem organizowanego przez Biznes Raport w Dzienniku Gazecie Prawnej największego konkursu projakościowego w Polsce i otrzymał tytuł EKO JAKOŚĆ ROKU 2012.

Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy działalności ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w odniesieniu do następujących kryteriów:

· skuteczna realizacja polityki jakości i ochrony środowiska;

· klarowność stosowanych procedur;

· wysoki stopień zaangażowania kadry w działalność prośrodowiskową;

· efektywność zarządzania organizacją.

Skip to content