ZUOK RUDNO Sp.z o.o. przejmuje obowiązek wypowiedzenia umów na odbiór odpadów.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. ZUOK RUDNO Sp.z o.o....

2013.04.22

ZUOK RUDNO Sp.z o.o. przejmuje obowiązek wypowiedzenia umów na odbiór odpadów.

W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2013 zasad znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , mając na uwadze dobro swoich klientów , ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że przejmuje na siebie obowiązek wypowiedzenia umów na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013.

Powyższe oznacza, że nasi klienci nie mają obowiązku wypowiadania w/w umów osobiście.

Za dotychczasową współpracę wszystkim naszym klientom serdecznie dziękujemy

Skip to content