Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów

2020.11.04

Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

Zmiana Ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

pytania od 1 do 13

Edytowalne załączniki_leasing

Zmiana Ogłoszenia_2

odpowiedzi14-17

odpowiedzi 18_20

odpowiedz 21-28

odpowiedzi _38

Unieważnienie