Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pod nazwą: „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Rudnie poprzez budowę nowej hali sortowni dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

  1. Strona główna
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego...

2023.05.04

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pod nazwą: „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Rudnie poprzez budowę nowej hali sortowni dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie

SWZ

Umowa -Załącznik nr 8 do SWZ

Formularz Oferty_Załącznik nr1

Załączniki edytowalne

Skip to content