Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

  1. Strona główna
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu...

2021.04.13

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Ogłoszenie

SWZ

Umowa

Formularz Ofertowy

Załączniki

link do postępowania https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/31680

wyjaśnieniaSWZ

Kwota zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Dokument poprawiony wynik_2021

 

Skip to content