Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne ( paliwo alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling. DZP1/ZP/10/2019
Postępowanie prowadzone jest w wersji elektronicznje na platformie e-Zamawiający . Wejście na platformę poprzez link
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Skip to content