„Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, budynek administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP”– znak sprawy: DZP1/zp/9/2019

Ogłoszenie

SIWZ po modyfikacji aktualny

Umowa

OPZ

MAPY

Plan zagospodarowania terenu

Plan w dwg

Załączniki po modyfikacji do siwz edytowalne

Pytanie nr 1 

Informacja o dokonanych modyfikacjach w siwz i załącznikach do siwz

Informacja z otwarcia ofert 

Rozstrzygniecie

Skip to content