2015.10.07

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych oraz napraw bieżących oraz powypadkowych pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

Rozstrzygniecie przetargu