2015.02.27

Przetarg nieograniczony

Dostawa nowych opon oraz serwis i naprawa ogumienia w pojazdach znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji word

Rozstrzygnięcie postępowania