2018.03.29

Zapytanie ofertowe Nr 3/2018

Dostawa blach sitowych do sit bębnowych na halę sortowni w RUDNIE

Zapytanie ofertowe nr 3

Oferta

Umowa

Zamawiający informuje iż przedłuża termin dostawy blach na dzień 25.06.2018