2018.06.18

Zapytanie ofertowe Nr 6/2018

Sukcesywna dostawa nowych opon do pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Umowa

Rozstrzygnięcie