Usługa polegającą na montażu , uruchomieniu i przyłączeniu do Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) urządzeń do transmisji zdarzeń pożarowych po łączach komutowanych(telefonicznych) i radiowych oraz transmisję alarmów pożarowych II stopnia do Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie oraz świadczenie usługi miesięcznego monitoringu zdarzeń pożarowych i sygnałów technicznych w obiekcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o Rudno 17, 14-100 Ostróda

Skip to content