Ogłoszenie

SWZ_UMOWA RAMOWA

Formularz Ofertowy

Załączniki edytowalne

Wzór Umowy Ramowej_Załącznik nr 8 do SWZ

Wzór Umowy Wykonawczej_Załącznik nr 9 do SWZ

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/160261

Wyjaśnienia do SWZ

pozwolenie aktualne 2021 r.

Kwota Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wynikach

 

 

Skip to content