2021-OJS058-145974-pl-oGŁOSZENIE

SWZ

OPZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załączniki do SWZ_PRASA

Umowa_prasa

oświadczenie JEDZ

LINK DO PLATFORMY  https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/25033/details

wyjaśnienia do SWZ

wyjaśnienia SWZ

kwota

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

 

 

 

Skip to content