dostawa fabrycznie nowego wyposażenia: wózek widłowy – 4 szt., ciśnieniowe urządzenie do mycia posadzek i innych prac porządkowych – 3 szt., ręczny wózek paletowy – 3 szt., kontenery KP – 40 – 12 szt., w ramach realizowanego projektu ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II”

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania 1-4

załączniki w formie edytowalnej

Odpowiedż na pytanie nr 5

Odpowiedzi na pytania 6-8

Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania w części 3 i części 4

Zawiadomienie o wyborze jakorzystniejszej oferty w cześci 1 i 2

Skip to content