Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2A-Formularz Cenowy Zadanie nr 1

Załącznik nr 2B-Formularz Cenowy Zadanie nr 2

Załączniki edytowalne– Załącznik nr 3,4,5,6

Pytanie nr1 do SIWZ

Pytanie nr 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert_Opony

Informacja z otwracia ofert.18.12.2020-poprawiony dokument

Unieważnienie I części

Wynik_Zadanie nr 2

 

Skip to content