Zapytania ofertowe

  1. Strona główna
  2. /
  3. Zapytania ofertowe
  4. /
  5. Page 10

Zapytanie ofertowe Nr 2/2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na opracowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni odcieków w Zakładzie w m. Rudno, Rudno 17, 14-100 Ostróda oraz opracowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Zapytanie ofertowe OPZ Formularz ofertowy Umowa Odpowiedz na pytanie nr 1 Odpowiedz na pytanie nr 2 Odpowiedz na pytania nr 3 do 7 Unieważnienie

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 1/2019

Wykonywanie zleconych przez Zamawiającego prac elektrycznych: bieżących napraw, usuwanie awarii, wykonywanie konserwacji, przeglądy, udział w modernizacjach. Zapytanie Ofertowe Opz Oferta Umowa

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 9/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dwóch wiat wraz z infrastrukturą, funkcja – obiekty pomocnicze, przeładunek opadów" Zapytanie Ofertowe Opz Oferta Umowa Pytania i wyjaśnienia Ofertę wraz z dokumentacją nalezy złożyć pod rygorem niewazności pisemnie na adres: Biuro Zakładu Unieszkodliwinia Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z  o.o. ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda Pytanie nr.3 i odpowiedz Rozstrzygnięcie

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 8/2018

Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 01.11.2018r do 31.12.2019 w łącznej ilości szacunkowej 32 000 litrów. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Opz Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy Załącznik nr 3 Oświadczenie o cysternie Załącznik nr 4 Umowa Dla ważności złożonej oferty , wykonawca jest zobligowany do złożenia zaparafowanej umowy wraz z załącznikiem nr 2 i 3 . Rozstrzygnięcie

czytaj dalej