Przetargi

Przetarg

Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Ogłoszenie Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy Załącznik nr 2-Umowa Załącznik nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4-Oświadczenie w zakresie grupy interewncyjnej Załącznik nr 5-Zobowiązanie Załącznik nr 6-Oświadczenie o grupie kapitałowej   Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy -wersja edytowalna Załącznik nr 4- Oświadczenie w zakresie grupy interewncyjnej-wersja edytowalna Załącznik nr 5- Zobowiązanie - wersja edytowalna Pytania nr 1 i 2 do SIWZ wraz z...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- Odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy Załącznik nr 2-Szczegółoowy opz Załącznik nr 3-Oświadczenie o grupie kapitałowej Załącznik nr 4-Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik nr 5-Oświadczenie dotyczące spelnienia warunków udziały w postępowaniu Załącznik nr 6-Wykaz Osób Załącznik nr 7-UMowa   Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne ( paliwo alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling. DZP1/ZP/10/2019 Postępowanie prowadzone jest w wersji elektronicznje na platformie e-Zamawiający . Wejście na platformę poprzez link https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Ogłoszenie SIWZ OPZ UMowa Edytowalny Formularz Ofertowy JEDZ Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

„Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, budynek administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP”– znak sprawy: DZP1/zp/9/2019 Ogłoszenie SIWZ po modyfikacji aktualny Umowa OPZ MAPY Plan zagospodarowania terenu Plan w dwg Załączniki po modyfikacji do siwz edytowalne Pytanie nr 1  Informacja o dokonanych modyfikacjach w siwz i załącznikach do siwz Informacja z otwarcia ofert ...

czytaj dalej
Skip to content